TRÉNINKY, SEMINÁŘE A PŘEDNÁŠKY

Pokud byste se se svým koněm chtěli vzdělávat podle klasických a akademických principů drezúrní práce, pak Vám ráda pomohu, bude-li to v mých silách. Možné jsou jak individuální konzultace a tréninky, tak spolupráce formou seminářů a klinik.   

Se svými studenty pracuji celostně. Je pro mě důležité, aby svému koni rozuměli a aby rozuměli i svému tělu, které je při ježdění tak nějak nepostradatelné :) Setkávám se až příliš často s jezdci, kteří sice technicky vědí, co mají dělat levou rukou a co pravou nohou, ale ve skutečnosti nikdy nezažili pocit při správném sedu. Ten je totiž natolik jiný a nezaměnitelný, že pokud jej jezdec někdy ve svém životě zažije (a to bohužel zdaleka není jisté), nepřestává tento pocit vyhledávat, protože kůň se totiž při správném sedu úplně změní a dovolí vám se s ním propojit. Vzniká Kentaur. Kdo to jednou zažije, nechce už z koně nikdy slézt...
 

 

 

Individuální tréninky

Ve své práci s koňmi se snažím nalézt rovnováhu. Rovnováha je totiž ve výcviku koně i jezdce z mého pohledu to nejdůležitější. A nemyslím tím jen fyzický význam tohoto slova. I z psychologického pohledu je to veličina, která má mimořádný význam.

 Individuální tréninky probíhají podle možností studenta u něj ve stáji. Časová dotace závisí na potřebách dané dvojice, obvykle 45-70 minut. Se svými studenty začínám prací ze země, přičemž koně si nejdříve do ruky beru já, předvedu co a jak, pak ho teprve předávám do rukou studenta, který má možnost si už zlehka "naprogramovaného koně" vyzkoušet. Po nějaké době následuje výcvik na hřbetě koně, kdy jezdec nejdříve tvoří jen "závaží" a já koně vedu ve všech cvicích z ruky (práce na dvou stopách - dovnitř plec, travers, renvers, , traverzály, kruhy na jedné i dvou stopách), aby si jezdec mohl nezávisle na své ruce a pomůckách vyzkoušet, jaký pocit má cítit v sedu. 

Sedu věnuji velmi mnoho času, protože to je alfa a omega dobrého ježdění, musíte tedy čekat i návrat na lonž a absolvování několika lekcí jen na ní.

Tento způsob tréninku má jednu malou vadu - nebývá dost prostoru na teorii, která je v mém přístupu VELMI důležitá.

 

NUTNÉ VYBAVENÍ: obnosek, vodítko s malou karabinkou a tušírka pro práci ze země. V optimálním případě i pad či jiná forma bezsedlového "zařízení";) pro výuku jízdy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUČASNĚ UPOZORŇUJI, ŽE DLOUHODOBĚ NEPOSKYTUJI INDIVIDUÁLKY LIDEM, KTEŘÍ NEABSOLVOVALI ALESPOŇ ÚVODNÍ SEMINÁŘ S TEORIÍ A ŽE V TUTO CHVÍLI MÁM BOHUŽEL PLNO. 

 

 

CENA: 600,-Kč / lekce

           200,-Kč / divák

           7Kč / km

 

JE ALE MOŽNÉ SE OBRÁTIT NA MÉ ZKUŠENĚJŠÍ STUDETKY, KTERÉ VÁS ÚPLNÝMI ZÁKLADY (hlavně ze země) MOHOU PROVÉST. 

Můžete se obrátit např. na tyto dámy:

 

- Vlasta Havlová (Benešovsko, Praha východ): 777 332 115

- Pavla Kůsová (Liberecko): 739 662 981

- Lada Tydrychová (Roudnice n/L): 773 509 533

- Ivana Přeučilová (Litoměřice): 725 889 717

- Lenka Kněžická (Cheb a okolí): 606 115 707

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Semináře a kliniky

 

Semináře, resp. kliniky pak probíhají podobným způsobem, ale ráno jsou vždy 2h teorie a následuje jedna hodinová či 2 kratší lekce (jedna dopoledne a jedna odpoledne). Studenti se pak učí koně sami "číst", diagnostikovat problémy, volit řešení, aby byli co nejvíce samostatní a dokázali si sami udělat názor na své svěřence a tréninkový postup. Minimum koní je 5, maximum 7.

Do kurzu by se měli hlásit studenti, kteří mají zvládnutý základní stupeň výchovy svého koně, tzn. nemají větší problém s respektem a osobním prostorem. Pokud tomu tak není, je vám cokoliv akademického na semináři k ničemu, protože se místo výuky musíme zabývat krocením divé zvěře. Kůň, který se snaží zadupat svého vodiče, by se měl vrátit do kruhovky, případně absolvovat se svým majitelem základní kurz horsemanshipu ;) Děkuji za pochopení!

CENA: 1000,-Kč / účastník s koněm

           500,-Kč / divák

           7Kč / km

Organizátor kurzu, pokud bude aktivním účastníkem s koněm, má slevu na lekci a platí cenu jako za individuální hodinu.

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teoretické přednášky

 

Máte-li zájem pouze o teorii, lze se domluvit na probíraném tématu a jedná se o cca 2-3h výkladu s prezentací, ukázkami obrázků, videí i praktických cvičení. Minimum účastníků (bez organizátora) je 8. Jedná-li se o úvodní teorii v pátek před klinikou, je minimum účastníků (bez organizátora) 5.

CENA: 500,-Kč / účastník

           0 Kč / hlavní organizátor

           7Kč / km