Jezdecká akademie Krusičany


Studenti(-ky) mají možnost jednou i vícekrát týdně absolvovat lekci se svým koněm, který je ustájen v areálu statku v Krusičanech. Dostanou tak komplexní informace o možnostech výcviku ze země, z ruky i ze sedla. Jednotlivé moduly na sebe vzájemně navazují a doplňují se. Součástí jsou i teoretické přednášky, v rámci kterých se probírá vše, co s jezdeckým uměním souvisí, počínaje historií jezdectví, informacemi o biomechanice, psychologii až k praktickým informacím o jednotlivých cvicích a technice jejich provedení.
 
Studentem se může stát kdokoliv, kdo má na statku ustájeného koně, případně kdo si domluví krátkodobé ustájení s majitelkou areálu, paní Evou Dunglovou, nebo jsou i tací, kteří si na jednotlivé tréninky koně dovezou. Úroveň výcviku není podstatná, začíná se vždy od začátku a postupuje se od přípravy ze země k přípravě na ruce a v momentě, kdy je student alespoň rámcově sám schopen koně vodit ve všech stranových pohybech a jsou mu jasné obecné psychologické i biomechanické souvislosti, na koně v rámci lekcí sedá a pokračujeme s voděním ve všech cvicích s mou pomocí (obvykle netrvá příliš dlouho), dokud student sám není schopen korektního provedení, a to následně i ve všech ostatních chodech. Ale nebojte se, mezi tím si jezdíte, jak vám ruce a nohy narostly. Tento proces obvykle zabere cca 5-10 lekcí.
 
Cena: 800,-/lekce 45 min.